ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΟΣ/SIGN MAKER

Other Paphos, Cyprus
reference no
12665
date added
2019-03-15

ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΕΙΟ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣSIGN MAKING, PLACING SIGNS AND STICKERS TO VARIOUS SURFACES

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΣΗΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣPREVIOUS EXPERIENCE IN SIMILAR POSITIONKNOWLEDGE OF GREEK OR/AND ENGLISH LANGUAGE