ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΄Η ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Other Paphos, Cyprus
reference no
12667
date added
2019-03-15

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Ή ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟCOMPANY THAT DEALS WITH ELECTRICAL INSTALLATIONS NEEDS TO EMPLOY ELECTRICIAN OR APPRENTICE ELECTRICIAN

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΣΗΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ή ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣPREVIOUS EXPERIENCE IN SIMILAR POSITIONKNOWLEDGE OF GREEK OR ENGLISH LANGUAGE