ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΤΡΙΑ

Other Limassol, Cyprus
reference no
12622
date added
2019-03-14

ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (3-4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 13 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΩΡΑ)ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΤΡΙΑ