ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Other Limassol, Cyprus
reference no
12626
date added
2019-03-14

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΧΟΣ LCCI ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ Η.Υ. ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΓΝΩΣΗ ADA COMPUTER SOFTWARE (ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ)