ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
12646
date added
2019-03-15

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΜΕ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.