ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
12647
date added
2019-03-15

ΠΑΡΟΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΟΦ. ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ MS OFFICEΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ