ΕΡΓΑΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΤΗΣ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
12497
date added
2019-03-09

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΤΟΥΣ. [ΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 5 Ή/ ΚΑΙ 6]. ΜΙΣΘΟΣ: ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ή ΛΥΚΕΙΟΥ, ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ