ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
12502
date added
2019-03-09

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ) ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ