ΕΡΓΑΤΗΣ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
12503
date added
2019-03-09

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑ ΙΠΡΟΘΥΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΚΑΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΠΡΟΣΟΝ