ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
12504
date added
2019-03-09

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΕ ΥΨΟΣWORKER FOR METAL CONSTRUCTIONSCANDIDATE MUST BE A MEMBER OF STEEL STRUCTURE OPERATION TEAM - ABILITY TO WORK ON HEIGHTS

ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ, ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΛΕΥΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟHARD-WORKING INDIVIDUAL / COOPERATIVE / CLEAN CRIMINAL RECORD