ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
12380
date added
2019-03-06

ΕΚΤΕΛΕΣΗ / ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΣΥΓΙΡΙΣΜΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ.

Διαχωρισμός, εκτέλεση και φορτοεκφόρτωση παραγγελιών και αποστολή στα καταστήματα. Εξασφάλιση έγκαιρης παράδοσης εντός χρονοδιαγραμμάτων. Συγύρισμα και καθαρισμός της αποθήκης.