ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
12332
date added
2019-03-05

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ.