ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
12199
date added
2019-02-27

ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ, ΕΡΜΑΡΙΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΩΝ.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ