ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Other Limassol, Cyprus
reference no
11745
date added
2019-02-08

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ/ ΜΕDICAL REPRESENTATIVE EXPIERINCED IN SURGICAL CONSUMABLEΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ