ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
10957
date added
2019-01-12

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ, ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ