ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
10918
date added
2019-01-11

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ , ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΩΝ , ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ