ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
10917
date added
2019-01-11

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΡΓΩΝ , ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ , ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ , ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΥΠΝΟ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΑΤΟΜΟ , ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ