ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
10893
date added
2019-01-10

ΚΟΠΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ 38 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 13 ΟΣ ΜΙΣΘΟΣ.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΟΠΗΣ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ.