ΑΠΟΣΤΕΩΤΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
10898
date added
2019-01-10

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΚΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ 38 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 13 ΟΣ ΜΙΣΘΟΣ.

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ