ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
10899
date added
2019-01-10

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΣΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΟΣΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗΜΙΣΘΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΘΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ PART TIME AN ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ