ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Other Paphos, Cyprus
reference no
10817
date added
2019-01-08

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ. ΤΑ ΡΩΣΣΙΚΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝCUSTOMER SERVICE, IT LITERATE, RESPONSIBLE FOR THE MAIL.

ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/SECRETARIAL DIPLOMA WITH 2 YEARS OF RELEVANT WORK EXPERIENCE. ENGLISH IS NECESSARY. RUSSIAN IS DESIRABLE