ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
10765
date added
2019-01-04

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ. ΓΝΩΣΤΗΣ SERVERS, NETWORKING