ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
10511
date added
2018-12-04

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΝΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ........ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ,ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΠΑBOOKKEEPER

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΓΓΛΙΚΑ/ΙΝΔΙΚΑENGLISH/INDIAN