ΤΑΜΙΑΣ

Other Nicosia, Cyprus
reference no
10512
date added
2018-12-04

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜIA ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ/ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΟ

ΝΑ ΜΙΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ).ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΒΑΣΗ, 40 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ.